NTG AS er en totalleverandør av mur- og flisarbeider innenfor alle typer bygninger. Vi utfører arbeid både ved nybygg og i forbindelse med rehabilitering av bygg.
Våre kunder er ofte totalentreprenører, men vi utfører også arbeid direkte for eiendomsbesittere både i privat og offentlig sektor.

Gjennom over 30 år i bransjen, har NTG AS siden etableringen i 1992, blitt en erfaren og anerkjent totalentreprenør med solid detaljkunnskap innenfor fagområdet mur- og flisarbeider. Vi har mange dyktige ansatte med solid fagkunnskap og som utfører solid og godt håndverk.

NTG AS har hovedkontor i Hokksund, Øvre Eike Kommune, og vi utfører små og store oppdrag over hele det sentrale Østlandsområdet.

Visjon: Alltid fornøyde kunder

Verdier: Ekte - Skapende – På

Forretningsidè: NTG AS skal være en foretrukket totalleverandør innenfor mur- og flisarbeider innenfor det offentlige-, bedrifts- og privatmarkedet. For å sikre lojale kunder skal vi ha fokus på kvalitet, høyt krav til HMS, nøyaktighet, fremdrift og valg av miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Overordnede mål

NTG AS har en klar målsetting om å øke sin markedsandel både i eksisterende og mulige marked.

NTG AS skal tilby sine ansatte varierte arbeidsoppgaver og skape arbeidsplasser i nærmiljøet.


NTG AS skal være innovativ i sin bransje og øke spesialkompetansen i bedriften.

Kan vi hjelpe deg?

Ulf Thon Ellingsen
Daglig leder
975 15 021
ulf@ntg.as