I vår daglige drift av virksomheten setter NTG AS fokus på klima og miljø, og søker til enhver tid å benytte bærekraftige løsninger i størst mulig grad.

Store deler av vårt arbeid og materialvalg er styrt av totalentreprenører eller byggherrer, men vi tilstreber til enhver tid å påvirke deres beslutninger i en bærekraftig retning.

Helt fra starten har NTG AS vært opptatt av å inkludere rehabilitering i sitt arbeid på bygninger, og begrense behovet for å bygge nytt der dette er mulig. 

Når vi i NTG AS gjennomfører nybyggoppdrag er vi i prosjekterings- og planleggingsfasen opptatt av å velge miljø og tidsriktige løsninger sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Vår virksomhet drives i stor grad i lokalområdet. 
De aller fleste av våre ansatte er utstyrt med EL bil som fremkomstmiddel. Vi ønsket tidlig å ha fokus på å transportere oss med fossilfrie biler, og spare miljøet for den belastningen det gir.

NTG AS har i flere år vært godkjent Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårnsertifikatet er Norges mest benyttede av bedrifter som vil dokumentere sitt miljøarbeid på en strukturert og god måte. Internkontrollsystemet knyttet til Miljøfyrtårn gir oss konkrete verktøy for målinger og rapportering av blant annet energiforbruk, transport, sortering av avfall og innkjøp. Dette er et viktig bidrag for internt fokus på bærekraftig drift av virksomheten.

Vi i NTG AS har et overordnet mål om å tilstrebe å følge FN’s bærekraftsmål i vår virksomhet. 
Rent konkret har vår virksomhet et mål om være en sterk bidragsyter inne:

Nr. 11. – Bærekraftige byer og samfunn 
 Nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Sammen med alle våre samarbeidspartnere skal vi:

Nr. 17. – Samarbeid for å nå målene.

Alle ledd i rehabiliterings- eller nybyggprosess må samarbeide for å finne de beste bærekraftige og miljømessige løsningene for lokalsamfunnet vi i NTG er en del av.